Mandy's Pony Plezier

Prijzen

Proeflessen

Als je voor het eerst gaat rijden bij Mandy’s PonyPlezier begin je met een een serie van 4 proeflessen. Wil je daarna blijven rijden, dan ga je over naar de 10-rittenkaart.

De kosten bedragen voor 4 proeflessen € 85,-. Tijdens de proeflessen is het mogelijk 1 gemiste les door te schuiven.

10-rittenkaart

Met een 10-rittenkaart wordt er 1 keer per week gereden. Je rijdt dan op wisselende pony’s.

De rijlessen worden per 10 lessen gereden en betaald. Lessen kunnen niet worden ingehaald.

Voor de betaling van de 10-rittenkaart ontvangt u een factuur per mail. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn. Er dient uiterlijk 5 lessen voor de aanvang van de nieuwe reeks lessen te worden opgezegd. Daarna zijn de volgende 10 rijlessen verschuldigd.

Bij slecht weer zal er in de stal een leuke, creatieve les worden gegeven. Bij extreme omstandigheden, waardoor de les echt niet door kan gaan, zal Mandy dat tijdig laten weten. In alle andere gevallen gaat de les gewoon door.

De kosten bedragen € 175,- per 10-rittenkaart. 

Alle betalingen kunnen online, contant of per bank gedaan worden.
NL58 INGB 0009 4418 29 tnv Mandy’s PonyPlezier te Amsterdam ovv het factuurnummer en de naam van uw kind.

Rittenkaart bestellen
Totaal